وب سايت چهاربان

راهنمای استفاده از کد تخفیف

1
پاکت مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید سپس بر خرید کلیک کنید و در صفحه پرداخت بر روی
Click here to enter your code

2
کد تخفیف را وارد کنید و بر روی
Apply coupon
کلیک کنید - میبینید که قیمت پاکت کاهش یافت و تخفیف شما انجام شد