وب سايت چهاربان

امتحان تئوری - فارسی

در این بخش شما میتوانید اطلاعات خود را محک بزنید و ببینید که ایا برای امتحان تئوری واقعی امادگی لازم را دارید

در این بخش دو امتحان موجود است یکی سطح مقدماتی و دیگری همسطح امتحان واقعی

امتحان تئوری - سطح مقدماتی - رایگان

این امتحان به زبان فارسی و شامل 65  سوال است سطح سوالات مقدماتی و ساده است بعد از پایان امتحان نتیجه به شما اعلام میشودکه ایا قبول شدید یا خیر

امتحان تئوری - همسطح امتحان واقعی

این بخش شامل 20 امتحان مختلف میباشد که هر امتحان به زبان فارسی و دارای 65 سوال است و سطح این سوالات کاملا هم سطح سوالات امتحان تئوری  واقعی هستند