وب سايت چهاربان

این امتحان رایگان دارای سه بخش است که دقیقا مثل امتحان تئوری واقعی است  - برای قبولی شما باید در هر سه بخش قبول شوید - اگر در هر بخشی مردود شدید کلا در امتحان تئوری مردود میشوید - این امتحان کمی ساده طراحی شده است

امتحان رایگان – بخش اول

این بخش دارای 25 سوال است که برای قبولی 

شما میبایست به 13 سوال جواب درست دهید

برای شروع بر روی

start quiz کلیک کنید