وب سايت چهاربان

کتابهای اموزشی

در این بخش شما میتوانید کتابهای فارسی اموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در هلند را دانلود کنید

شرح تمامی تابلوهای راهنمایی و رانندگی - رایگان

شرح تمامی قوانین راهنمایی و رانندگی

ترجمه 480 واژه مخصوص راهنمایی و رانندگی - رایگان

این کتاب توسط اقای افشین افکاری یکی از قدیمیترین مترجمان فارسی در هلند تهیه شده است