وب سايت چهاربان

شرح جوابهای امتحان رایگان – بخش اول

دقت داشته باشید که فقط در صورت وجود خطر مستقیم ترمز خواهیم کرد

1-سرعت شما 20 است و خطر مستقیمی شما را تهدید نمیکند پس بهتر است پدال گاز را رها کرده تا خودروی روبرو رد شود سپس شما به مسیر خود ادامه دهید

2- خطر مستقیمی وجود ندارد ولی احتیاط واجب است چون سرعت این خودرو خیلی کم است و سرعت شما 80 است

3- خطر مستقیمی وجود ندارد سرعت شما 50 است پدال گاز را رها کرده تا با سرعت کمتر خمیدگی را رد کنید

4-شما قصد خروج از بزرگراه را دارید سرعت شما زیاد است و خطر مسیقیمی وجود ندارد پس پدال گاز را رها کنید

5- مسیر چپ شما خالی است پس فضای کافی را دارید برای احتیاط پدال گاز را رها کنید تا با سرعت کمتر از کنار کارکنان رد شوید

6-دوچرخه سوار متوقف است خطر مستقیمی وجود ندارد به راه خود ادامه دهید

7- خطر مستقیم وجود دارد – شخصی بدون توجه در حال عبور از خیابان است باید ترمز کرد

8- ماشین جلویی ترمز کرده است چون چراغهای ترمز ان روشن شد است پس یعنی خطر مستقیم باید ترمز کرد

9- مسیر باریک است و سرعت شما 50 خطر مستقیمی وجود ندارد ولی سرعت شما برای این خیابان باریک کمی زیاد است پس پدال را رها کنید تا سرعت کمتر شود

10-علامت پشت ای ماشین یعنی اینکه سرعت این ماشین بیشتر از 25 کیلومتر نیست شما در حال سبقت هستید و چون روبروی شما خمیدگی است پس سرعت را با رها کردن پدال کم کنید چون خطر مستقیمی وجود ندارد

11- هر دوی شما در حال سبقت هستید ولی فاصله شما با ماشین جلویی در حال سبقت کم است ولی خطر مستقیمی وجود ندارد که ترمز کنید با رها کردن پدال گاز از سرعت خود کم کنید

12- مه غلیظ است ولی خیابان خلوت است سرعت شما 60 و مناسب است برای  اینکه دید شما کامل نیست پدال را رها کنید تا به سرعت 50 برسید که در شرایط مه و در جاده های بین شهری سرعت بسیار مناسبی است

13- خطر مستقیم وجود دارد شخصی وسط جاده ایستاده است و عرض جاده باریک پس ترمز کنید تا بایستید و منتظر شوید که شخص از وسط جاده کنار برود تا حرکت کنید

14- خطر مستقیم وجود دارد – بچه ها همیشه خطر مستقیم هستند چون اصلا نمیتوان حرکت انها حدس زد سرعت شما 30 که برای رفتن به چپ با این وجود بچه زیاد است

15- هیچ وقت در بزرگراه ترمز نکنید مگر اینکه خطر مستقیمی وجود داشته باشد سرعت شما 80 است و وارد تونل میشود سرعت تونل 70 است و خطر مستقیمی وجود ندارد پس پدال را رها کرده تا به سرعت 70 برسید و ادامه مسیر دهید

16- سرعت شما 50 است خطر مستقیم وجود ندارد نرده های راه اهن علامتی را نشان نمیدهند ولی چون خمیدگی است سرعت خود را با رها کردن پدال کم کنید

17- سرعت شما 15 است و فاصله شما با ماشین جلویی خوب است پس نیازی به انجام کاری نیست

18- فاصله شما با تریلی جلویی خوب است سرعت شما 80 که مناسب این جاده است فعلا نیازی نیست کاری کنید

19- خطر مستقیم وجود دارد هر دو تریلی سمت راست راهنما زده اند و قصد عوض کردن لاین را دارند سرعت شما 95 است با توجه به قانون سرعت تریلی که باید همیشه 80 باشد اگر ترمز نکنید با تریلی قرمز سمت راست برخورد خواهید کرد

20- صرف نظر از اینکه کارگران مشغول کارند سرعت شما 45 است و چراغ قرمز پس ترمز کنید

21- خطر مستقیمی وجود ندارد سرعت شما 50 است ولی چون ماشین طوسی در حال رفتن به مسیر سمت راست شما است پدال را رها کنید تا مطمین شوید که ماشین طوسی رد شده است

22- خطر مستقیم وجود  دارد – همیشه اشخاص وسط جاده خطر هستند صرف نظر از اینکه شخص بدون در نظر گرفتن  خط عابر پیاده در حال عبور از خیابان است وظیفه شما ست که ترمز کنید

23- خطر مستقیمی وجود ندارد – سرعت شما 65 است فاصله شما خوب است پس نیازی به انجام کاری نیست

24- این شخص دیگر پیاده رو نیست او راننده محصوب میشود ولی چون عرض جاده باریک است برای احتیاط باید سرعت خود را که 40 است را با رها کردن پدال کم کنید تا با احتیاط بیشتر از کنار این افراد رد شوید

25- خطر مستقیمی وجود ندارد سرعت شما 50 است ولی چون خمیدگی است سرعت را با رها کردن پدال کم کنید

شرح جوابهای بخش دوم

1-بله 90 درصد از حوادث مقصر خود انسان است

2- اسم بزرگراه ا دو است

Li يعني لينک

به هلندی یعنی چپ و عدد صد و بیست و سه نقطه چهار هم شماره این تابلو است

3- در مقاله شرح همه قوانین توضیح دادیم که چرا در این حالت حق با ترام است

4- وقتی امبولانس اژیر روشن کرده یعنی اینکه یا سرعت بالا میراند پس شما حق ندارید از او سبقت بگیرید

5- این تابلو به معنای وجود مدرسه و بچه ها است بچه ها همیشه خطر هستند باید سرعت را خیلی خیلی کم کرد

6- در مقاله تابلوها شرح دادیم که این تابلو به چه معنی است

7- خیر اجازه روشن کردن مه شکن عقب فقط اگر 50 دید نداشته باشید ضروری است

8- در قسمت تابلوها شرح داده شده است

9- در قسمت تابلوها شرح داده شده است

10-بله این نوع باربر برای ماشین هایی است که ترک هاک یا به فارسی بارکش ندارند

11- در قسمت مقاله توضیح داده است

12- هنگام رانندگی کارت ماشین و گواهینامه الزامی است

شرح جوابهای بخش سوم

1-طبق قانون اجازه نیست

2- بعد از فلش به سمت راست اجازه عوض کردن لاین وجود ندارد صرف نظر از نوع خط کشی جاده که اجازه این کار را نیز نمیدهد – شرح خط کشی جاده ها را میتوانید در مقاله شرح قوانین بخوانید

3- از سن 17 سالگی ممکن است

4-خیر – علت ان در کتاب شرح قوانین ذکر شده است

5- تقاطع مساوی است ولی موتوری از خروجی یا اوتریت بیرون امده است پس حق تقدم را از دست میدهد

ماشین قرمز چون خواهان رفتن به سمت راست را دارد حق اولویت را در برابر ماشین سفید از دست میدهد

شرح حق تقدم در کتاب ذکر شده است

6- با توجه به تابلو شما در خیابان اصلی هستید و ماشینهای جنازه بر دارای مثلث اولویت هستند پس حق تقدم ندارند

7-ماشین ابی در خیابان اصلی است سپس ماشین قرمز چون قصد تغییر مسیر ندارد سپس سفید

8- خیر شرح اکوپلانینگ کاملا در کتاب موجود است

9-بله در هلند قانونی برای استفاده از لاستیک زمستانی در زمستان وجود ندارد

10-خیر بنا به خط کشی این لاین اورژانس است

11-همیشه اگر سمت چپ فضا هست از ان استفاده کنید تا اجازه ورود ماشین ها به بزرگراه را بدهید

12- به علت اینکه شما در نقطه کور تریلی ایستاده اید – شرح نقاط کور در کتاب موجود است

13-خیر چون امکان دارد در هر لحظه چراغ سبز شود

14- خیر همیشه به این فکر کنید که ماشینی در حال سبقت است

15- خیر باید کمی به سمت راست باشید تا فضای کافی به اتوبوس را بدهید

16- طبق قوانین اولویت ماشین ابی – شرح ان در کتاب است

17-شرح ان در کتاب است

18- خیر چون نقض قوانین کرده اید

19-شرح قوانین اولویت در کتاب است

20-شرح قوانین اولویت در کتاب است

21- این علامت افسر پلیس یعنی توقف کامل

22-وقتی علامت + بیاید یعنی تاخیر وجود دارد

23- دو و نیم کیلومتر در دست ساخت بودن جاده و علامت سبقت ممنوع

24- به فلش ها توجه کنید پس بریدا است

25- شرح قوانین اولویت در کتاب است

26- پلاک ابی همیشه و همه جا حداکثر سرعت 25 را دارند

27- در قسمت شرح تابلوها است

28- اگر چهارسوها کار نکنند گذاشتن مثلث احتیاط اجباری است اما اگر کار کنند اجباری نیست