وب سايت چهاربان

برای ورود به این بخش شما نیاز به داشتن حساب کاربری هستید اگر از قبل حساب کاربری خریداری کرده اید که لطفا اول اینجا کلیک کنید وارد حساب کاربری خود شوید و سپس دوباره وارد بخش امتحانات شوید بر روی پکیج خود کلیک کنید تا اجرا شود

اگر هنوزحساب کاربری خریداری نکرده اید لطفا یکی از پکیج های زیر را انتخاب کنید

Silver

پکیج با 10 امتحان تئوری
10,99/
 • تعداد دفعات اجرای امتحانات نا محدود است
 • تعداد 10 امتحان مختلف تئوری
 • هر امتحان دارای 3 بخش میباشد
 • هر امتحان دارای 65 سوال است
 • مجموع سوالات این پکیج 650 سوال تئوری میباشد
 • اعتبار این پکیج 15روز میباشد

Gold

پکیج با 15 امتحان تئوری
15,99/
 • تعداد دفعات اجرای امتحانات نا محدود است
 • تعداد 15 امتحان تئوری
 • شامل 10 امتحان پکیج سیلور
 • همچنین 5 امتحان پکیج گولد
 • در مجموع 15 امتحان
 • اعتبار این پکیج 20 روز میباشد

Premium

پکیج با 20 امتحان تئوری
20,99/
 • تعداد دفعات اجرای امتحانات نا محدود است
 • تعداد 20 امتحان مختلف تئوری
 • شامل 10 امتحان پکیج سیلور
 • شامل 5 امتحان پکیج گولد
 • شامل 5 امتحان پکیج پریمیوم
 • اعتبار این پکیج 30 روز میباشد